تبلیغات
آوای دل

آوای دل

دلم پرواز میخواهد...

HSZHXvlclX.png


دلم بابونه وباران....
دلم یک دشت بی پایان....

دلم یک هم سرایی باصدای آب....
دلم انگیزه می خواهد....
دلم رفتن ..
دلم تغییر می خواهد....
دلم دریا....
دلم یک ساحل ازشنهای سرگردان....
دلم بادوهوای ابری وموج خروشان....
ومن بنشسته درساحل....
دلم یک خواب می خواهد..

دلم شوقی به یک رویا..
دلم پرواز میخواهد!!          
       [ یکشنبه 8 فروردین 1395 ] [ 10:50 ق.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم

tKEzIRRfr5.png

من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم
این جهان را عاری از هر غصه وغم میکشم

بهر دلها مهربانی بی قراری یک دلی
هر دلی را در کنار شاخه ای گل میکشم

اندر این دنیا کسی بر کس ندارد برتری
من غنی را با فقیر، یکجا یکسان میکشم

زشت وزیبا خالق وپروردگار ما یکیست
زشت وزیبا ، پیش هم ، اما انسان میکشم

عشق هایی که در آن بوی خیانت میدهند
تا ابد محکوم دل تنگی به زندان میکشم

هرکجا قلبی شکست ، مابی تفاوت بوده ایم
اری اری بهردلهای شکسته ، نیز درمان میکشم

من در این دنیا تمام مردمش را بی درنگ
با تنی سالم ، لب خندان ،خرامان میکشم


[ چهارشنبه 11 آذر 1394 ] [ 04:30 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

روزگار عوض شد...zDNcPP4lNR.png

روزگار عوض شد
مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم
دو به دو با هم . . .
هرکداممان را که می کندند
آن یکی هم بیرون میزد از زندگی
حالا سیمی مان کردند
که با رفتن دیگری
کک مان هم نمیگزد . . .      


[ پنجشنبه 9 مهر 1394 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

بگذار همان بیرون بمانند...


برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم ...
کسانی که درونم را میبینند برایم کافیند...
برایم آنهایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم ...
با خود میگویم بگذار همان بیرون بمانند ...      


[ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 09:13 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

دلم پرواز میخواهد...


از این تکرار ساعتها
از این بیهوده بودنها
از این بی تاب ماندنها
از این تردیدها
نیرنگها
شکها
خیانتها
از این رنگین کمان سرد آدمها
و از این مرگ باورها و رویاها
پریشانم …
دلم پرواز میخواهد !      


[ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

میترسم...1429377724218987.jpg


این چنین راهیِ میخانه نشو....! می ترسم
ای دلِ شیفته ، دیوانه نشو....! می ترسم

مشکلی نیست اگر مستِ نگاهش بــاشی
لیک در بندِ دو پیمــــــــانه نشو ، می ترسم

نورِ شمعیست که از دور تمــــــــاشـــــــا دارد...!
بی خود از خود شده...، پروانه نشو می ترسم

با سرابی به بیــــــابـــــــــــــانِ عطش دل دادی؟؟؟
بی خرد ، بی سر و سامانه نشو.....! می ترسم

آخرِ قصّه یِ مجنون به خـــــــــــــــدا لیلا نیست...!
با خودت این همه بیگـــــــــانه نشو ، می ترسم

سُفره ی عشق فریبست و شرابش زهـــــــری...
گرمِ این سفره ی شاهانه نشو ، می تــــرسم

عارفانش همه دل خون شـــــــــــــــده و حیرانند...!
بی سبب عارف و فرزانه نشو....! می تــــرسم

در کویری که نـــــــــــــــــدارد گل و ریحان ای دل
خاکِ آن بی ثمرست....، دانه نشو می ترسـم

کامــــــــــرانی کن و از خیرِ رسیدن بـــــُـــــــگذر...!
مستِ یک وعده ی رندانه نشومی ترسم      [ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 08:53 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

گفتم:میری؟

13714135729-2264367598.jpg

گفتم میری؟ گفت آره
گفتم منم بیام؟ گفت جایی که من دارم میرم جای ۲نفراست نه۳نفر،،،،
گفتم برمیگردی؟ فقط خندید
اشک توچشمم جمع شد سرم روانداختم پایین،،،
دستش رو گزاشت زیره چونم وسرم روبالا آورد و گفت: میری؟ گفتم:آره،،،،
گفت؟ منم بیام گفتم: جایی که من میرم جای ۱نفراست نه۲نفر،،
گفت برمیگردی؟ گفتم جایی که من میرم راه برگشتی نیست،،

من رفتم و اون رفت ولی اون مدتهاست که برگشته. و. بااشک چشمانش
خاک مزاره منو شستشو میده،،،،      


[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 07:40 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

سیگارداری؟!

1429958034753266.jpg


رو نیمکت نشسته بودم یکی داد زد:
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ؟ !
ﺳﺮﻣﻮ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ،ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﮑﯽ ﻭ ﺗﺮ
ﺗﻤﯿﺰﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.
ﯾﻪ ﻧﺦ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ ﻭ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺷﯿﮑﯽ؟
ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ،ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ .
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ !؟
ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ،ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺷﺪ .
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻪ ﺑﻪ ، ﺧﻮﺷﺒﺤﺎﻝ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻩ.
ﮔﻔﺖ : ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﺎ !؟
ﮔﻔﺖ :ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮﺩ،ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ !
ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭽﯽ،ﺑﻬﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺸﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺸﻪ،ﻣﻨﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ؟ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﺒﻮﺩﯼ !؟
ﮔﻔﺖ : ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﻋﺸﻘﻪ
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﻃﻮﺭﯾﻪ .
ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺣﺴﻮﺩﯾﻢ
ﺷﺪ،ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻨﻮ ﺩﯾﺪ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ،ﯾﻪ
ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﮐﻼ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻮ !
ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ !
ﮔﻔﺖ : ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ
ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺭِ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﻋﺎﺷﻘﻤﻪ ! ؟ﺑﻬﺶ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ : داغونی! نه؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ،ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺵ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﭘﺴﺮﻩ
ﻗﺪﺭﺷﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ !
ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ؟
ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ،ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ،
ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ .
ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻣﺸﺐ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ؟
ﮔﻔﺖ : ﺍﻣﺸﺐ خستم،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻣﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ .
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻩ ﻣﺰﺧﺮﻓﯿﻪ ﻧﻪ؟
ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳـــﯿــﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ !؟      [ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 07:40 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

تو همونی که برای من بهترینی...

1437414378395.jpg

ﺭﻭ ﺗـــﻮ ﺗﻌﺼﺐ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﻟﯽ ﺍﺩﻋﺎﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻧﻤﯿﮕﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ..
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﯾﺎﺩﻩ ..
ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﺧﯿــــــــــــــــــــــــﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯼ ..
ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﯾﺎﺩﻩ ..
ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﺮﯾـــــــــــــــــــﻦ ﺯﺑﻮﻧﯽ ..
... ﭼﻮﻥ ﭼﺮﺏ ﺯﺑﻮﻥ ﺗﺮ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﯾﺎﺩﻩ ..
ﻭﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯽ ..
ﻣﯽ ﮔﻢ : ﺗﻮ ﻫـــﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﻬـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺘﺮﯾﻨﯽ...      


[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 06:48 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

میدونم یک نفر هست...


1437415435846.jpg


مےدونم‌ کہ یڪ‌ نفر ھست‌ زیرِ این‌ گنبدِ سنگے

کہ‌ میاد رو آسمونم‌ مے‌کشہ ‌ یہ ‌ قوس‌ِ رنگے

اون‌کہ‌ از تبارِ دریا ، اون‌کہ‌ از نسل‌ِ ستارھ ‌س‌

وقتے باشہ ھر دقیقہ‌ یہ‌ تولدِ دوبارھ ا‌س

اون‌ کہ آینہ ے‌ اتاقم‌ از حضورش‌ بے ‌نصیبہ‌

توے‌ آینہ من‌ نشستم‌ اما من‌ با من‌ غریبہ

فرصتے نموندھ ‌اے‌ عشق‌ ! این‌ صدا صداے‌ مرگہ

آخرین‌ فصل‌ِ جوانہ‌ ، فصل‌ِ جون‌ دادن‌ِ برگہ

از تو قصہ ھا طلوع‌ کن‌ تا غروب‌ِ من‌ بمیرھ

زیر خاکسترِ سردم‌ ، شعلہ ے‌ تو جون‌ بگیرھ‌

یکے باید اینجا باشہ‌ کہ من‌ُ بدزدھ‌ از من‌

با من‌ از خودم‌ خودے ‌تر ، بین‌ِ تن‌ باشہ‌ وُ پیرھن‌

یکے باید این‌ جا باشہ کہ ‌ شب‌ُ کم‌ کنہ از روز

روزِ تازھ یے‌ بیارھ جاے این‌ روزِ غزل سوز

یکے باید اینجا باشہ‌ ، اونے‌ کہ‌ مثل‌ِ کسے‌ نیست

وقت‌ِ سردادن‌ِ آواز مثل‌ِ اون‌ ھمنفسے‌ نیست‌

فرصتے‌ نموندھ اے‌ عشق‌ ! این‌ صدا صداے‌ مرگہ

آخرین‌ فصل‌ِ جوانہ‌ ، فصل‌ِ جون‌ دادن‌ِ برگہ

از تو قصہ ھا طلوع‌ کن‌ تا غروب‌ من‌ بمیرھ

زیرِ خاکسترِ سردم‌ ، شعلہ ے‌ تو جون‌ بگیرھ


[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 06:44 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

ما آدمها...

1437394296189006.JPG

ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻨﻮﻳﻢ ، ﭘﺮ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﻭ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ، ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻬﺎ ﺁﺳﻮﻥ ﻣﻴﺎﻥ ،
ﺑﻴﺮﻧﮓ ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ ﻭ ﺑﻲ ﺻﺪﺍ ﻣﻴﺮﻥ       


[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

هیچ کس...


1437143122089.jpg


هیچ کس ویرانیم را حس نکرد

وسعت تنهائیم را حس نکرد

در میان خنده های تلخ من

گریه پنهانیم را حس نکرد      


[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 06:30 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

شاد و مست...


1437422310462.jpg

ﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﺴﺖ
ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻡ
ﺗﺎ ﺑﺴﻮﺯﺩ ﺭﯾﺸﮥ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﺍﻡ

ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻢ ﭘﺎﺭﻭ ﮐﻨﻢ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﻨﻢ

ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﻣﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﻢ
ﺧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﻢ

ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎﺭﺍ ﻭﺍﮐﻨﻢ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ؛ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﻢ

ﺷﺎﺩﯼ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﻃﻌﻢ ﮔﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ

ﻣﯽ ﺩﻭﻡ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ
ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ؛ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺁﯾﻨﻪ

ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﯼ ﺧﻮﺩ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺮ ﺯﺍﻧﻮﯼ ﺧﻮﺩ

ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻢ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ
ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺏ

ﺁﺭﯼ!ﺁﺭﯼ! ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ      


[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 06:30 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

همه دنبال دل شکستنن...

1436716589385.jpg

..امــــــــــــــــروز .... 
دانستــــــــــــــــــم ..... 
چقدر تنــــــــــــهام .... 
چقدر غریبـــــــــــــم ..... 
دانستـــــــــــــــــــم .... 
در اوج باور مهــــــــــــــم بودن .... 
چقد بی ارزشــــــــــــــم .... 
دانستــــــــــــــــــم .... 
چقدر ســــــــــــــــــــــادم و کسی ارزش سادگیو مهربانی را نمیداند .... 
واقعـــــــــــــــــا چگونه باید زیســــــــــــــت در این دنیا ؟؟؟ خــــــــــــــــوب بود یا بـــــــــد؟!! 
خدایا..... 
خستـــــــــــــــــــــــــم ... 
از ... 
دنــــــــــــــیایت.... 
از آ دم هایت...!
که همه دنبال دلشکستنن!!      


[ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 03:05 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

قاصدک...

1437422129883.jpg

قاصدک حرف دلم را تو فقط می دانی…
نامه عاشقیم را تو فقط می خوانی…
قاصدک هیچ کس با من نیست"
(همه رفتند)
تو چرا می مانی؟؟؟      


[ چهارشنبه 31 تیر 1394 ] [ 03:05 ب.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 7 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]