تبلیغات
آوای دل - قهوه خوشمزه است...

آوای دل

قهوه خوشمزه است...قـهـوه خوشمــزه استـــــ ...

خوشمزگــی اش ...

بـه همــان تلـخ بـودنـش استــــ ...

وقتــی میخوریـــم ...

تلخـی اش را تـحـویـل نمیگیریــم ...

امـــــا ...

می گوییـــــم چسبـیــد ...

زنـدگـی هـــــم ...

روزهـای تـلـخـش بــد نیستـــــ ...

مثـل قهــوه مـی مـانـــد ...

تلـــــخ استــــــــــ ...

امـا لـذتـــــ بخـش ...

تلخــی هـایـش را تحویـل نگیـــر ...

بخنــد و بگــو عجبـــــ طعمــــی ...


[ پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ] [ 08:55 ق.ظ ] [ shadi78_78 ] [ نظرات() ]